Login Login

Odgovornost prema životnoj sredini

Banka veruje da su odgovornost za životnu okolinu i primena odgovarajuće politike za životnu sredinu osnove adekvatnog poslovnog ponašanja i doprinosa, uopšte, za zdrav razvoj zemlje.

Banka, uzimajući u obzir uticaj svojih poslovnih aktivnosti na životnu sredinu, osigurava da poslovanje bude prijateljsko prema životnoj okolini, primenjujući adekvatne tehnologije i mere za sprečavanje katastrofa, aktivno promovišući reciklažu i omogućavajući u poslovnim prostorijama nisku potrošnju energije i minimum uticaja na okolinu; teži poboljšanju urbane sredine i investiranju u projekte u cilju isticanja arhitektonskih detalja nasledenih zgrada u posedu Banke i izgradnji novih koje karakterišu pionirska arhitektonska rešenja.

(Preuzeto iz Etičkog kodeksa Vojvođanske banke)