Login Login

Donacija računara Istorijskom arhivu Zrenjanin

​Vojvođanska banka godinama unazad pruža veliku podršku institucijama od značaja za zajednicu u kojoj posluje. Do sada smo donacijama računara pomogli da se unaprede uslovi rada velikog broja obrazovnih, zdravstvenih i kulturoloških ustanova u gradovima širom Srbije.

Na svečanoj proslavi povodom 70. godina postojanja Istorijskog arhiva Zrenjanin, koja je održana u sredu, 01.11.2017. u salonu Istorijskog arhiva, direktor filijale Zrenjanin Milan Lisov uručio je donaciju od 10 računara.

Tom prilikom, Mirjana Basta, direktorka Istorijskog arhiva Zrenjanin zahvalila se našoj Banci i pozvala druge kompanije da ulažu u ustanove kulture, ističući da ulaganje u kulturu ne treba da bude shvaćeno kao trošak već kao investiranje u zajednicu.

Ovom donacijom smo omogućili da se kompleksan proces arhiviranja digitalizuje, olakša, kao i da se poboljša dostupnost arhivskih dokumenata u naučno-istraživačke, privatnopravne i javnopravne svrhe.

20171102-ZR donacija 1.jpg