Login Login

G. Velimir Babić gost predavač na Ekonomskom fakultetu

​Velimir Babić, član Izvršnog odbora i direktor funkcije Upravljanje kreditnim rizicima Vojvođanske banke, bio je gost predavač u okviru redovne nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Apsolventima ekonomije g. Babić je u okviru predmeta Upravljanje projektima, održao predavanje na temu Projektno finansiranje, sa ciljem da mladim akademcima pomogne u razumevanju finansiranja projekata putem bankarskih kredita sa posebnim akcentom na praktičnu dimenziju ovog kompleksnog kreditnog instrumenta.  

IMG_0780.jpg 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Vojvođanska banka u junu prošle godine potpisali su Protokol o saradnji kojim je predviđena realizacija brojnih aktivnosti u cilju podrške budućim ekonomistima.

Saradnja definisana ovim Protokolom obuhvata studentske prakse, stipendiranje studenata za master i doktorske radove, mentorske programe, sponzorstva i doniranje programa Ekonomskog fakulteta, gostujuća predavanja predstavnika Vojvođanske banke, učešće studenata u studijama slučaja, organizaciju radionica i druge aktivnosti.