Login Login

 

 • 26.11.2015. Zakon o zaštiti uzbunjivača
  Krajem 2014. godine, Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o zaštiti uzbunjivača, kojim se uređuje pravo na uzbunjivanje, obaveze pravnih lica u vezi sa uzbunjivanjem, zaštita uzbunjivača i druga važna pitanja iz ove oblasti. U cilju usklađivanja sa ovim Zakonom, kao i zahtevima NBG Grupe, Upravni odbor Vojvođanske banke A.D. Novi Sad usvojio je 26.11.2015. godine, opšti akt kojim se ova oblast reguliše u okviru Banke. Tekst Politike o uzbunjivanju Vojvođanske banke A.D. Novi Sad možete preuzeti klikom na link.
 •  

  

 • 24.03.2016. Etički kodeks profesionalaca u finansijskom poslovanju
  U cilju usklađivanja sa standardima i aktima NBG Grupe, Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, usvojila je 24.03.2016. godine, Etički kodeks profesionalaca u finansijskom poslovanju.

  Ovaj Etički kodeks odnosi se na Predsednika i članove Upravnog odbora, člana Izvršnog odbora koji je nadležan za pitanja iz oblasti finansija i rizika- CFO, pomoćnika CFO  za računovodstvo, pomoćnika CFO za MIS, druga lica koja nadgledaju rad funkcije Finansije i računovodstvo, kao i sva lica zaposlena u organizacionom delu koji je nadležan za pripremu finansijskih izveštaja i praćenje finansijskih rezultata Banke i za pripremanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Banke.

  Obzirom da Banka ima obavezu da ovaj Etički kodeks objavi na internet stranici Banke, tekst možete pronaći na sledećem linku

 •