Login Login

Karijera u Vojvođanskoj banci a.d.

Hvala Vam na interesovanju za zaposlenje u Vojvođanskoj banci ad Novi Sad.

Vašu biografiju možete poslati na adresu vb.posao@voban.rs

Ukoliko se bude ukazala prilika za zaposlenje kandidata Vašeg profila, bićemo slobodni da Vas pozovemo na intervju.​

 

OTVORENI KONKURSI

Pozivamo motivisane i iskusne kandidate da konkurišu na poziciju:

SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR

 

 Zaduženja:

Učestvuje u timovima za razvoj i implementaciju novih funkcionalnosti  informacionog sistema Banke

 • Instalira i administrira baze podataka
 • Dijagnostikuje greške nastale u funkcionisanju baza podataka i otklanja ih
 • Prati razvoj baza podataka
 • Sprovodi mere zaštite sistema baza podataka
 • Vrši merenja performansi sistema baza podataka i podešava njegove parametre sa ciljem optimizacije performansi sistema
 • Sarađuje sa Help Desk-om u rešavanju problema nastalih u sistemu
 • Izvršava druge zadatke po nalogu Rukovodstva
 • Aktivan u komunikaciji sa svojim pretpostavljenima u vezi sa svojim učinkom
 • Odgovoran za svoje postupke i konstantno teži odličnim pokazateljima rada kako bi doprineo ostvarivanju ciljeva organizacione jedinice i Banke
 • Odgovoran za zamenu odsutnih zaposlenih, u skladu sa instrukcijama pretpostavljenih

Kvalifikacije:

Obrazovanje: Univerzitetska diploma iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija

 

Radno iskustvo: Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima administracije Oracle i MS SQL baza podataka.

 

Veštine – posebna znanja:

 • Instalacija i administracija Oracle i MS SQL baza podataka
 • Sposobnost rada na više projekata istovremeno
 • Sposobnost rada samostalno i kao deo tima
 • Poželjno posedovanje relevantnih certifikata iz oblasti baza podataka.

 

Strani jezici: Odlično znanje engleskog jezika.

Ukoliko smatrate da ste prava osoba za ovu poziciju, pošaljete svoju prijavu i biografiju, najkasnije do 30.03.2018.

(molimo Vas da prijave ne budu veće od 5 MB)

Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Vaša prijava biće tretirana na strogo poverljiv način.