Login Login

Nacionalna banka Grčke osnovana je 1841. godine i postala je prva banka u savremenoj grčkoj državi, pružajući na taj način značajan doprinos finansijskom životu tokom ovih proteklih 176 godina. Danas, Nacionalna banka Grčke vodi jednu od najvećih i najjačih finansijskih grupacija u Grčkoj, uz snažno prisustvo u Jugoistočnoj Evropi i Istočnom Mediteranu. NBG Grupa je prva grčka finansijska institucija koja je uspešno listirala svoje akcije na Njujorškoj berzi 1999. godine.

NBG Grupa nudi širok spektar finansijskih proizvoda i usluga koje zadovoljavaju svaku novu potrebu preduzeća i pojedinaca poput depozita, poslovnih investicija, finansija, brokerskih poslova, osiguranja, lizinga i faktoringa.

Grupa posluje u 10 zemalja i pored Nacionalne banke Grčke kontroliše 6 banaka i 56 kompanija koje pružaju finansijske i druge usluge, uz 15.515 zaposlenih. Ima snažno međunarodno prisustvo, opslužujući tržište od preko 100 miliona stanovnika: Grčka, Srbija, Rumunija, Bugarska, Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Malta, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kipar, Egipat, Južna Afrika i Australija. U inostranstvu poseduje široku distributivnu mrežu proizvoda i usluga (336 jedinica) kao i domaću mrežu od 542 filijale i 1.441 bankomata (podaci od 31.03.2017. godine).

Nacionalna banka Grčke je u Srbiji prisutna od 2002. godine otvaranjem prve filijale u Beogradu, dok od 2006. godine, preuzimanjem Vojvođanske banke NBG Grupa značajno  širi svoje poslovanje na srpskom tržištu. Od 2007. godine, NBG Leasing je počeo da posluje u Srbiji, uz pružanje usluga finansijskog lizinga pravnim licima i pojedincima.

Vizija NBG Grupe je da održi svoju poziciju u Grčkoj kao i svoje dinamično prisustvo u Jugoistočnoj Evropi, Istočnom Mediteranu, uz posvećeno, dosledno i transparentno poslovanje za dobrobit klijenta, akcionara, zaposlenih i na kraju, ali ne manje važno, uz odgovorno poslovanje prema društvu. 

Međunarodna prisutnost