Login Login

O Vojvođanskoj banci

Sa tradicijom dugom 149 godina Vojvođanska banka uspešno posluje u Srbiji i predstavlja jedan od najpoznatijih domaćih brendova u zemlji. Vojvođanska banka je među deset najvećih banaka u Srbiji po veličini aktive, ima status sistemski značajne banke i nalazi se među najboljim transakcionim bankama na tržištu. Banka je visoko kapitalizovana i likvidna i finansira se iz sopstvenih sredstava. Sa četvrtom najvećom mrežom u Srbiji, četiri regionalna biznis centra za mala i srednja preduzeća i sa više od milion klijenata, Vojvođanska banka pokriva teritoriju celu zemlje.

Privatizacijom 2006. godine, Banka je prodata Grupaciji Nacionalna Banka Grčke. Dana 1. decembra 2017. godine, OTP banka Srbija objavila je završetak akvizicije 100% vlasništva Vojvođanske banke i na taj način Banka je postala članica OTP Grupe, najvećeg pružaoca finansijskih usluga u Mađarskoj i dominantnog regionalnog igrača na tržištu Centralne i Istočne Evrope. Ovo označava početak stvaranja snažne integrisane banke koja nudi širok spektar unapređenih finansijskih proizvoda i usluga.

OTP banka Srbija trenutno raspolaže mrežom od 52 filijale i 119 bankomata, dok Vojvođanska banka ima 105 filijala i 137 bankomata. Nakon integrisanja, Banka će biti sedma u Srbiji po veličini aktive i treća po veličini Mreže filijala i imaće preko 5% ukupnog finansijskog tržišta Srbije.

Očekuje se da će proces spajanja trajati do proleća 2019. godine.