Login Login

Izvršni odbor

 

  • Marinos Vathis
               Predsednik Izvršnog odbora

                           
   Marinos Vathis rođen je 1957. godine u Atini u Grčkoj. Ima dvoje dece. Govori grčki, engleski, francuski i nemački jezik.

   U julu 2010. godine postao je predsednik Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. G. Vathis je ovlašćen za koordinaciju i nadgledanje aktivnosti funkcija Ljudski resursi, Proizvodi i segmenti stanovništva, Upravljanje mrežom, Finansijska tržišta, Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje, Poslovi sa privredom, Marketing i komunikacije i sektora Kabinet Izvršnog odbora.

   Na poziciji direktora Međunarodnih poslova sa privredom Nacionalne banke Grčke (NBG) je od 2007. godine do jula 2010. godine. Od aprila 2005. do jula 2007. godine bio je generalni direktor NBG-a u Ujedinjenom Kraljevstvu, a pre toga, od septembra 2002. do marta 2005. godine generalni direktor NBG-a u Francuskoj. U Egnatia Bank S.A. je bio direktor funkcije Poslovi sa privredom kao i funkcije Poslovi sa stanovništvom. Član Upravnog odbora u Egnatia Securities S.A. je bio od 1997. do 2002. godine. Radio je u Midland Bank/HSBC u Atini od 1987. do 1997. godine na različitim rukovodećim pozicijama u okviru korporativnog i investicionog bankarstva.        

   Poseduje diplomu iz ekonomije koju je stekao na Londonskom politehničkom univerzitetu (City of London Polytechnic), kao i završene postdiplomske studije iz monetarne ekonomije i međunarodnog poslovanja i finansija na univerzitetima u Kentu i Reading u Ujedinjenom Kraljevstvu.

   U Udruženju evropskih banaka u Ujedinjenom Kraljevstvu je bio član Odbora kao predstavnik Grčke od 2005. do 2010. godine.

   Član je Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje i član Srpske asocijacije menadžera i Saveza ekonomista Srbije.

  •  

 

  • Xenofon Damaskos
               Član Izvršnog odbora

                           

   Xenofon Damaskos rođen je 1964. godine u Solunu u Grčkoj. Oženjen je i ima troje dece. Govori grčki, engleski i nemački jezik, a ima osnovno znanje srpskog jezika.

   U martu 2013. godine postao je član Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. Ujedno je i COO, u čijoj nadležnosti je koordinacija i nadgledanje aktivnosti funkcije Informacione tehnologije, funkcije Operativni poslovi, funkcije Snabdevanje, funkcije Upravljanje imovinom i sektora Bezbednost.

   G. Damaskos je svoju poslovnu karijeru u Nacionalnoj banci Grčke započeo 1984. godine, prvobitno u domenu poslovanja mreže filijala, a kasnije kao analitičar sistema.

   Od 2007. do 2012. godine obavljao je poslove zamenika direktora sektora za Poslovne procese i organizaciju u Nacionalnoj banci Grčke, sa dvogodišnjim prekidom u toku kojeg je bio angažovan u Vojvođanskoj banci na poziciji direktora funkcije Poslovni procesi i organizacija. Od decembra 2012. godine ponovo je u Vojvođanskoj banci na poziciji COO.

   Poseduje diplomu iz Građevinskih nauka sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, kao i magistarsko zvanje iz Upravljanja proizvodnjom stečeno na Tehničkom univerzitetu na Kritu, sa specijalizacijom iz operacionih istraživanja i sistema podrške odlučivanju.  

  •  

 

  • Spyridon Ntallas
               Član Izvršnog odbora

                         

   Spyridon Ntallas (Spiridon Dalas) rođen je 1973. godine u Atini u Grčkoj. Oženjen je i ima jednu ćerku. G. Ntallas govori grčki i engleski jezik.

   U Vojvođanskoj banci je od aprila 2007. godine. Na poziciji je direktora funkcije Finansije. U julu 2014. godine postao je član Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, u čijoj nadležnosti je sada koordinacija i nadgledanje aktivnosti funkcije Finansije i funkcije Upravljanje rizicima.

   Pre dolaska u Vojvođansku banku, bio je na poziciji višeg menadžera u Ernst & Young Beograd. U periodu od 1998 - 2006. godine radio je u Deloitte Atina na različitim pozicijama kao član grupe za pružanje finansijskih usluga. U Deloitte-u je upravljao raznovrsnim portfeljom klijenata uključujući banke, kompanije koje se bave brokerskim poslovima, investicionim fondovima, proizvodnjom, lizingom i onih sa posebnim namenama (SPV). G. Ntallas je učestvovao u inovatorskim projektima poput "NYSE IPOs", sekuritizacije, povećanja hibridnog kapitala.

   Poseduje diplomu Univerziteta u Pireju iz bankarskog i finansijskog menadžmenta. Takođe je završio i postdiplomske studije iz oblasti Revizije i računovodstva na Institutu ovlašćenih javnih računovođa - revizora Grčke. Decembra 2011. godine upisao je program Međunarodnih masters studija iz kvantitativnih finansija (IMQF) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 

  •  

 

  •  Velimir Babić
                Član Izvršnog odbora

                         

   Velimir Babić rođen je 1975. godine u Kikindi. Oženjen je i ima dvoje dece. Govori srpski i engleski jezik.

   U januaru 2016. godine imenovan je za člana Izvršnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad u čijoj nadležnosti je koordinacija i nadgledanje aktivnosti funkcije Upravljanje kreditnim rizicima.

   Svoju karijeru u Vojvođanskoj banci je započeo marta 2012. godine, kada je imenovan za Direktora funkcije Poslovi sa privredom, a novembra 2015. godine postao je Direktor funkcije Upravljanje kreditnim rizicima.

   Pre dolaska u Vojvođansku banku, g. Babić je radio u banci Eurobank EFG a.d. Beograd u periodu od avgusta 2007. do marta 2012. godine kao direktor Sektora za mala i srednja preduzeća u Direkciji za poslove sa privredom. Prethodno je radio u banci Raiffeisen bank a.d. Beograd od avgusta 2004. do avgusta 2007. godine na različitim rukovodećim pozicijama u okviru Sektora za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima.

   Poseduje diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.

   Član je Srpske asocijacije menadžera i Saveza ekonomista Srbije.  

  •