Login Login

Elektronsko bankarstvo

Klijentima Vojvođanske banke  na raspolaganju su dva servisa elektronskog bankarstva, a  u zavisnosti od veličine klijenta, broja naloga koji se ispostavlja kao i lične preferencije rešenja

 

Za preduzetnike i mala pravna lica koja prvenstveno rade sa računom u Vojvođanskoj banci u domaćem platnom prometu preporučujemo

SBB web rešenje elektronskog bankarstva kome se može pristupiti sa bilo kog mesta i sa bilo kog pretraživača koristeći samo korisničko ime i lozinku uz sledeće funkcionalnosti:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • pregled i uvid u stanje i promete po  računima u RSD u Vojvođanskoj banci;
 • preuzimanje izvoda po računima u RSD

 

Za  korisnike koji imaju račune u više banaka, posluju kako u domaćem, tako i u platnom prometu sa inostranstvom, a ispostavljaju veći broj naloga mesečno  predlažemo rešenje  pod nazivom

 VobEbank, sa sledećim uslugama:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom;-
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke;
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima;
 • preuzimanje izvoda po računima;
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza;
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);
 • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijentom

 

Prednosti oba rešenja elektronskog bankarstva su:

 • povoljnija tarifa,
 • produženo vreme prijema naloga za plaćanje,
 • jednostavnost upotrebe,
 • smanjenje obima papirologije klijenta,
 • racionalno korišćenje vremena,
 • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa,

 

Na linku  ispod možete preuzeti dokument – zahtev -  koja možete popuniti i dostaviti u filijalu Vojvođanske banke po Vašem izboru:

 

1. Zahtev za Ebank

 

 

Kontakt:

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje
email:     elektronsko@voban.rs 
telefoni: 021 4895 225
                021 4895 267