Login Login

Paket za Mali biznis – Komplet paket

​Svakodnevno poslovanje uz naš Komplet paket je lakše, jednostavnije i povoljnije, a posete Banci svedene na minimum ili kada Vam je potreban besplatan savet.

 

Da bi Vam paket radio posao, potrebno je samo da imate otvoren tekući račun u dinarima kod nas.

U okviru paketa dobijate  besplatno:

       •         vođenje  računa i-banke i  15 prvih elektronskih naloga u mesecu, sa racuna po kom je otvoren  paket,  bez obzira na vrstu naloga (internih u okviru sopstvenih računa ili na druge račune u  okviru Banke  ili eksternih naloga)  

  •    izvod e-mailom

     •        ukljucenje SMS servisa i slanje SMS izvoda na kraju dana

     •       održavanje  VISA Business kartica

kao i 

     •      Vodjenje deviznog racuna

     •      Uplate u gotovini u korist racuna unutar Banke

 

Dodatne  pogodnosti paketa su:

• Povoljniji platni promet – za eksterne naloge (papirne), za iznose do 30.000 RSD, niža naknada za 10%  u odnosu na redovnu naknadu

• Povoljnije tarife za transakcije na POS terminalima - naknada niža za 0.4% za transakcije svim karticama

• Dozvoljeno prekoracenje sa atraktivnijim uslovima od standardnih

  • Bez troškova obrade zahteva
  • Bez obracuna kamate na iznos u korišćenju  do 100.000 RSD u prva tri meseca korišcenja 

    (na iznos preko 100.000,00 regularna kamatna stopa, kao i na celokupan iznos u korišćenju posle 3 meseca)

     Naknada za paket  700 RSD mesečno

 

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje u okviru Komplet paketa