Login Login

Debit MasterCard kartica

Debit MasterCard kartica


Debitna MasterCard kartica  izdaje se fizičkim licima, rezidentima Republike Srbije, koja poseduju ličnu kartu i imaju otvoren tekući račun u filijalama / ekspoziturama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. Kartica je čipovana i vezana je samo za jedan RSD tekući račun i za plaćanja u zemlji i u inostranstvu.

 

Korisnik karticu može koristiti:

· kao identifikacionu, uz čekove
· za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu koja su opremljena POS terminalima i obeležena znakom MasterCard.
· za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na bankomatima i šalterima banaka. Bez provizije na bankomatima Vojvođanske Banke.
· Može se koristiti za plaćanje preko interneta.

 

Raspoloživi iznos za korišćenje kartice u zemlji i inostranstvu jednak je stanju na dinarskom tekućem računu Korisnika kartice. Korisnik može koristiti platnu karticu samo pod uslovom da ima pokriće na svom računu u trenutku korišćenja kartice.Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica je ograničen na 2 kartice.Kartica se izdaje sa rokom važnosti 3 godine. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok.

Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- posetom nekoj od naših  filijala

1. Info centar

e-mail: info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale ​​