Login Login

Sprečavanje i prevencija od zloupotrebe - Platne kartice, bankomati i POS terminali

VB_ATM_Enter20your20PIN_640x480.jpg 

PLATNA KARTICA

 • Svoju karticu čuvajte u novčaniku ili na nekom drugom sigurnom mestu
 • Karticu čuvajte odvojeno od PIN-a
 • Magnetna traka na poleđini kartice je vrlo osetljiva, te je neophodno da je čuvate od fizičkih oštećenja (ogrebotina), izvora elektromagnetnog zračenja, vlage, toplote.

PIN

 • PIN je isključivo Vaš lični indentifikacioni broj, koji predstavlja Vaš elektronski potpis na bankomatu i nekim POS terminalima;
 • Vašu karticu i PIN ne sme niko drugi da koristi;
 • Kada dobijete PIN od Banke, zapamtite ga, a koverat sa PIN-om uništite;
 • Nikada PIN ne zapisujte (poledjina kartice, papiri, dokumenta koja nosite sa sobom);
 • Ukoliko sumnjate da neko zna Vaš PIN, obratite se svojoj Banci;
 • Kada koristite bankomat, zaštitite Vašim telom ekran dok birate opcije sa ekrana, a prilikom unošenja ličnog indentifikaciong broja (PIN) zaštitite tastaturu na bankomatu, dlanom druge ruke.

KORIŠĆENJE BANKOMATA

Prilikom korišćenja bankomata neophodno je da obratite pažnju na okolinu i obratite pažnju na ljude oko sebe:

 • Ukoliko se neko pored Vas sumnjivo ponaša, gura Vas ili posmatra (ili pokušava da posmatra) transakciju preko Vašeg ramena ili slično – odustanite od transakcije;
 • Ukoliko uočite bilo šta sumnjivo na bankomatu (npr. dodatno instaliranu opremu, sandučić za reklamne pamflete) – odustanite od transakcije i odmah o tome obavestite najbližu filijalu/ekspozituru Banke 
 • Ne prihvatajte pomoć ni od koga, prilikom korišćenja bankomata. Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat, obratite se Banci i biće Vam obezbedjene sve neophodne informacije i uputstva;
 • Kada završite uspešno transakciju, odložite novac, karticu i slip (račun) u novčanik ili torbu;
 • Ukoliko Vam bankomat ne vrati karticu, odmah prijavite svojoj banci.

KORIŠĆENJE NA PRODAJNIM MESTIMA

Čuvajte svoju karticu i držite je na vidiku prilikom obavljanja transakcije. To posebno važi za mesta gde se terminali ne nalaze kod kase već su na udaljenom mestu, kao što su restorani i neke prodavnice.

Ukoliko je POS terminal udaljen, insistirajte kod prodavca da transakciju obavi isključivo u Vašem prisustvu.

Za sve transakcije koje ste načinili na POS terminalu, obaveza trgovca je da Vam uz fiskalni račun da i račun (slip) sa POS terminala. Obavezno uporedite iznose sa fiskalnog računa i slip-a sa POS terminala, jer oni moraju biti identični.