Login Login

VISA elektron kartica

Visa elektron kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije, koja poseduju ličnu kartu i imaju otvoren tekući račun u filijalama  Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. Kartica se izdaje sa brojem tekućeg računa.  

Korisnik karticu može koristiti:
  • kao identifikacionu, uz čekove
  • za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu koja su opremljena POS terminalima i obeležena znakom VISA ELECTRON
  • za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na bankomatima i šalterima Visa banaka.

Za obaveze koje nastaju korišćenjem kartice u zemlji  i inostranstvu Banka zadužuje tekući dinarski račun.

Korisnik može koristiti platnu karticu samo pod uslovom da ima pokriće na svojim računima u trenutku korišćenja kartice.

Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica nije ograničen.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 5 godina. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok.

Visa elektron kartica se izdaje bez naknade za izdavanje kartice

Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- posetom nekoj od naših  filijala

1. Info centar

e-mail: info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale