Login Login

VISA elektron kartica

Obaveštavamo Vas da počinje velika Visa nagradna igra "Praznične kupovine vas vode do novog auta 1" koja Vam sa svakom obavljenom kupovinom na prodajnom mestu Visa karticom u periodu od 07.12.2016. - 05.01.2017. može doneti automobil marke Toyota Auris. Više detalja na www.rs.visa.com.

Visa elektron kartica se izdaje fizičkim licima rezdentima Republike Srbije, koja poseduju ličnu kartu i imaju otvoren tekući račun u filijalama / ekspoziturama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad. Kartica se izdaje sa brojem tekućeg računa.  

VB_Sajt_Kartice_440x300px-VISA-ELECTRON.png

Korisnik karticu može koristiti:
  • kao identifikacionu, uz čekove
  • za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu koja su opremljena POS terminalima i obeležena znakom VISA ELECTRON
  • za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na bankomatima i šalterima Visa banaka.
Za korišćenje kartice u inostranstvu, potrebno je otvoriti namenski devizni račun u filijali/ekspozituri Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, koji se vodi u EUR. Raspoloživi iznos za trošenje karticom u inostranstvu jednak je stanju na namenskom deviznom računu Korisnika kartice.​

Za obaveze koje nastaju korišćenjem kartice u zemlji Banka zadužuje tekući račun, dok za obaveze po transakcijama načinjenim u inostrantvu, Banka zadužuje namenski devizni račun Korisnika kartice.

Korisnik može koristiti platnu karticu samo pod uslovom da ima pokriće na svojim računima u trenutku korišćenja kartice.

Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica nije ograničen.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 5 godina. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok.

Visa elektron kartica se izdaje bez naknade za izdavanje kartice

Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- posetom nekoj od naših  filijala

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon 021 421 077 ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva) radnim danom od 09 do 17h 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale