Login Login

Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

VB_Sajt_Kartice_440x300px-VISA-GOLD.png

Kartica se izdaje fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja ispune sledeće uslove:

  • otvore tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvođanske banke a.d. Novi Sa
  • klasifikacija klijenta u "Affluent" segment
  •  

Raspoloživi iznos za trošenje karticom u zemlji je jednak stanju na tekućem računu Korisnika.

Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica nije ograničen.

Kartica se izdaje sa rokom važnosti 2 godine. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok.

Dodatne usluge:

Tokom boravka u inostranstvu, Korisniku kartice su na raspolaganju usluge Global Customer Assistance Service (GCAS) koji obezbeđuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili krađe kartice.

Operateri Centra su na raspolaganju korisnicima 24 časa dnevno, 365 dana u godini. ​

Takođe operateri Centra, mogu Korisniku dati informacije vezane za najbližu VISA banku ili VISA bankomat i druge informacije u vezi korišcenja VISA gold kartice.

Informacije o prodajnim mestima u svetu koja nude popust prilikom plaćanja Visa gold karticom, možete dobiti na broju telefona 021/520-333 svakoga dana, od 0 do 24 časa.

Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- posetom nekoj od naših  filijala

1. Info centar

e-mail: info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale