Login Login

VISA internet kartica

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad izdaje Visa internet karticu, koja služi za plaćanje roba i usluga isključivo putem Internet-a.

Visa internet je debitna kartica, što znači da je iznos sredstava na računu iznos koji se može koristiti za kupovinu preko Internet-a. Visa internet kartica se izdaje fizičkim licima, rezdentima Republike Srbije, koji poseduju ličnu kartu. Uslovi za izdavanje Visa internet kartice:

 • otvoren dinarski tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, sa polaganjem minimum 20 EUR u dinarskoj protivvrednosti       

 

Korišćenje i zaštita od zloupotrebe

Visa internet kartica je izuzetno jednostavna za korišćenje i predstavlja siguran način kupovine preko Internet-a, pošto je obezbeđena sistemom zaštite od zloupotrebe.

​Kupovina na Internet-u u svega nekoliko koraka:

 • Pozvati Centar za autorizaciju na broj 021/520-333.
 • Tražiti da se odblokira kartica1, navodeći ime i prezime Korisnika kartice, lozinku i poslednje četiri cifre broja kartice.
 • Odrediti dnevni limit2 (Korisnik može koristiti karticu samo do visine raspoloživih sredstava na   računu u trenutku korišcenja kartice, ali ne više od utvrdjenog dnevnog limita).
 • Nakon obavljene transakcije3, pozvati Centar za autorizaciju i tražiti da se ponovo blokira kartica.

 • 1 Blokada kartice koristi se kao sistem zaštite od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.
  2 Dnevni limit je dodatna mera zaštite od neovlašćenog korišćenja i zloupotrebe.
  3 Internet transakcija će biti odobrena ukoliko je manja ili jednaka iznosu dnevnog limita i stanja na  računu. Kartica iz sigurnosnih razloga ima inicijalni dnevni limit do 20 EUR iz najviše 4 transakcije, ali se korisnik u filijali može opredeliti za veći iznos dnevnog limita po kartici (u skladu sa vrednostima prikazanim u tabeli ). Neki servisi za prodaju preko Internet-a ne naplaćuju kupljenu robu odmah, već tek kada je ona spremna za isporuku. U momentu naplate kartica mora biti odblokirana.
  Visa Internet kartica nema lični broj - PIN, jer se i ne traži pri plaćanju preko Internet-a. Ukoliko je na nekoj Internet stranici potrebno uneti PIN, velika je verovatnoća da je reč o fiktivnoj trgovini i da ta stranica služi za prikupljanje i kasniju zloupotrebu podataka sa kartica.
Kategorije dnevnog limita
IznosBroj transakcija dnevno
do 20 EURiz najviše 4 transakcije
do 50 EURiz najviše 4 transakcije
do 100 EURiz najviše 5 transakcija
do 150 EURiz najviše 5 transakcija
do 1.000 EURiz najviše 10 transakcija
do 5.000 EURiz najviše 10 transakcija

 

Pored broja kartice, na licu, u produžetku roka važnosti kartice nalazi se i trocifreni zaštitni broj. Sve više Internet stranica traži ovaj broj, pored broja kartice i roka važnosti. Ukoliko samo Vi znate taj broj, možete biti sigurni da niko drugi neće moći da koristi Vaš broj kartice.

Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- posetom nekoj od naših  filijala

1. Info centar

e-mail: info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale ​​