Login Login

 

Vojvođanska banka u ponudi ima Kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 5 godina otplate ,

Ukoliko želite da koristite kredit imate mogućnost da se odlučite za gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje kreditnih obaveza uz mogućnost isplate dodatne gotovine.

 •  

   
   

Korisnici kredita:

Državljani Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, strani državljani koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzioneri

Iznos kredita: do 15.000 EUR s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:

Fiksna u prvih 5 godina otplate kredita

-          10.5% godišnje, za klijente banke**
-          15.5% godišnje, za ostale građane

Posle isteka navedenog perioda obračunava se promenljiva* kamatna stopa

-          6,85% + 6m Belibor godišnje, za klijente banke**
-          11,85% + 6m Belibor godišnje, za ostale građane

Rok kredita:  od 12 do 96 meseci za klijente banke**, u zavisnosti od visine mesečnih primanja,  a za ostale klijente  do 72 meseca.
Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.


Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća. 

*Naknada za obradu zahteva: 

- 2% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za klijente banke**

- 3% od iznosa kredita, minimum 4.400 RSD, za ostale klijente

Naknada za prevremenu otplatu: bez naknade 

Instrumenti obezbeđenja: 

-          2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita
-          2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita 

 

Reprezentativni primer

 

*Način promenjivosti kamatnih stopa i troškova

​**Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci.

Osnovne prednosti Kredita sa fiksnom kamatnom stopom:

 • Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu;
 • Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren;
 •  Fiksna rata u prvih 60 meseci otplate kredita
 • Prednost kredita bez valutne klauzule je što klijent ne mora da vodi računa o kursnim razlikama i visina anuiteta se ne menja;
 • Kredit bez valutne klauzule je pogodan za klijente koji imaju primanja u dinarima, dok je kredit sa valutnom klauzulom pogodan za klijente koji imaju primanja u evrima;
 • Klijenti koji usmere redovna mesečna primanja na tekući račun u Vojvođanskoj banci, mogu ostvariti pravo na povoljnije uslove za gotovinski kredit i pre primanja prve plate na tekući račun.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših filijala.

Obrazac Zahtev za kreditni proizvod možete preuzeti ovde.

Obrazac  Administrativna zabrana za zaposlene možete preuzeti ovde.

Obrazace administrativnih zabrana za penzionere možete preuzeti ovde:

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ1_jun2013.pdf

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ2_jun2013.pdf

 

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24 časa

 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme  ili posetite naše filijale