Login Login

Hipotekarni gotovinski krediti sa valutnom klauzulom

 Hipotekarni gotovinski kredit Vojvođanske banke - savršeno rešenje za velike planove.

Osnovne karakteristike proizvoda:    

Kamatna stopa:
3M EURIBOR + 9.5%, promenljiva, na godišnjem nivou za klijente banke* 

3M EURIBOR + 10%, promenljiva, na godišnjem nivou za ostale klijente
*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja: Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS
Iznos kredita:
- minimum: 5.000 € plativo u dinarskoj  protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za evro na dan puštanja kredita u korišćenje;
- maksimum: do 65.000 € plativo u dinarskoj  protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za evro na dan puštanja kredita u korišćenje.


Rok otplate: 
- od 5.000 €  do 10.000 €  – maksimalno 10 godina
- od 10.001 €  do 65.000 €  – maksimalno 16 godina

Depozit: Minimum 30% namenskog depozita od iznosa kredita


Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima. Sa korisnikom kredita se ugovara devizna klauzula, odnosno visina mesečnog anuiteta se usklađuje sa zvaničnim srednjim kursom NBS za EUR.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.


Instrumenti obezbeđenja:
- hipoteka I  ili II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- polisa osiguranja nekretnine,
- sopstvena menica,
- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)
- administrativna zabrana (osim za strane penzioner i nerezidente)

Reprezentativni primer

Posebne pogodnosti:

-Bez osiguranja kod NKOSK-a
-Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
-Bez naknada za mesečno održavanje računa
-Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, sa minimalnim klijentovim ličnim angažovanjem
-Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet zaloge
-Usluga procene predmeta zaloge (hipoteke) obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke tj. klijent ne mora da pronalazi sam ovlašćenog procenitelja
- Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Obrazac  Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale