Login Login

Stambeni krediti bez valutne klauzule

 

Vojvođanska banka, banka sa velikim iskustvom u oblasti stambenog kreditiranja.

Mogućnost pred odobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine - realizacija kredita odmah po pronalaženju nepokretnosti.

 

Namena kredita:
- za kupovinu, izgradnju, dovršavanje gradnje, proširenje, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine;
- za refinansiranje stambenih kredita;

Kamatna stopa: 6M BELIBOR + 5.90%, na godišnjem nivou, za sve statuse klijenata

Kamatna stopa je promenljiva

Lična primanja: Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Iznos kredita:
- za adaptaciju: do 5.000.000 RSD
- za ostale namene: do 20.000.000 RSD


Rok otplate: do 30 godina


Učešće:
- za kredi sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine, minimum 10% učešća;
- za kredit sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine, minimum 20% učešća;
- za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije, minimum 10% učešća;
- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita.


Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.


Instrumenti obezbeđenja:
- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- polisa osiguranja nekretnine
- sopstvena menica
- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)
- administrativna zabrana (osim za strane penzionere i nerezidente)

Reprezentativni primer

Posebne pogodnosti:

-Bez osiguranja kod NKOSK-a
-Bez kursnih rizika- kredit u domaćoj valuti bez valutne klauzule
-Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
-Bez naknada za mesečno održavanje računa
-Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja
-Period važenja preliminarne odluke - 2 meseca od momenta predodobrenja
-Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, sa minimalnim klijentovim ličnim angažovanjem
-Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet zaloge i predmet kupovine.
-Usluga procene predmeta zaloge (hipoteke) obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke tj. klijent ne mora da pronalazi sam ovlašćenog procenitelja
-Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Obrazac  Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme  ili posetite naše filijale