Login Login

Kredit za kupovinu automobila

Vojvođanska banka odobrava kredite za kupovinu novih automobila.  Zahtev za kredit možete podneti u filijalama banke, bez obzira na to da li ste naš klijent ili ne.

 

Korisnici kredita:

Banka odobrava auto kredite kreditno sposobnim državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i  penzionerima.

Iznos kredita:  od 1.000 EUR do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Osnov odobravanja kredita:

 • minimum 10% učešća od iznosa naznačenog na profakturi za kredite bez valutne klauzule.
 • minimum 30% učešća od iznosa naznačenog na profakturi za kredite sa valutnom klauzulom.

Rok otplate: do 84 meseca

Valutna klauzula:

 • Krediti se odobravaju sa i bez valutne klauzule.

Kamatne stope:

 • 6.62% (6,89%+6m Euribor)  na godišnjem nivou za kredite sa valutnom klauzulom
 • 10,01% (6,25%+6m Belibor) na godišnjem nivou za kredite bez valutne klauzule

  Kamatne stope su promenljive*

Naknada za obradu kreditnog zahteva:  

 • 2% od iznosa kredita, jednokratno

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita
- Puno kasko osiguranje u prve 3 (tri) godine otplate kredita za iznos kredita do 8.000 eura; u prvih 5 (pet) godina otplate kredita za iznose od 8.001 do 10.000 eura; za ceo period otplate kredita za iznose kredita preko 10.000 eura. Polisa kasko osiguranja sa vinkulira u korist Banke. 

- Zaloga na vozilu

 

Reprezentativni primer

*Način promenjivosti kamatnih stopa i troškova

Osnovne prednosti auto kredita:

 • Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu;
 • Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren;
 • Prednost kredita bez valutne klauzule je što klijent ne mora da vodi računa o kursnim razlikama i visina anuiteta se ne menja;
 • Kredit bez valutne klauzule je pogodan za klijente koji imaju primanja u dinarima, dok je kredit sa valutnom klauzulom pogodan za klijente koji imaju primanja u evrima;

Zahtev možete podneti u nekoj od naših filijala.

Obrazac Zahtev za kreditni proizvod možete preuzeti ovde.

Obrazac  Administrativna zabrana za zaposlene možete preuzeti ovde.

Obrazace administrativnih zabrana za penzionere možete preuzeti ovde:

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ1_jun2013.pdf

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ2_jun2013.pdf

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24 sata

 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale