Login Login

Vojvođanska banka u svojoj ponudi ima gotovinski kredit koji se može ugovoriti sa valutnom klauzulom ili bez valutne klauzule, po želji klijenta. Sa ovim kreditom klijenti imaju mogućnost raspolaganja gotovinom prema sopstvenim potrebama, jer se kredit koristi bez potrebe dokazivanja namene korišćenja kredita.

Detaljnije o ponudi pročitajte u tekstu ispod, a u svakom trenutku možete pozvati 0800 23 23 22 za više informacija ili zakazati sastanak u filijali putem linka.

 

 

GOTOVINSKI KREDITI BEZ VALUTNE KLAUZULE

Kamatna stopa:

·9,54% (6,30%+6m Belibor) na godišnjem nivou za klijente banke**
·14,59% (11,35%+6m Belibor) na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive*

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Iznos: do 15.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Rok kredita:  od 12 do 96 meseci za klijente banke**, u zavisnosti od visine od visine primanja, a za ostale klijente  do 72 meseca.

Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Naknada za obradu zahteva:
- 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD za klijente banke**

- 3% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD za ostale klijente

 Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

 

GOTOVINSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita: Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Iznos kredita: do 15.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR. Krediti se realizuju u dinarskoj protivvrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Kamatna stopa:
·15,91% (16,19%+6m Euribor) na godišnjem nivou za klijente banke**
·16,91% (17,19%+6m Euribor) na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive *

Rok kredita:  od 12 do 96 meseci za klijente banke**, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente  do 72 meseca.


Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz depozit od 30% od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita

Reprezentativni primer

*Način promenjivosti kamatnih stopa i troškova

**Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Osnovne prednosti gotovinskog kredita:

  • Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu;
  • Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren;
  • Prednost kredita bez valutne klauzule je što klijent ne mora da vodi računa o kursnim razlikama i visina anuiteta se ne menja;
  • Kredit bez valutne klauzule je pogodan za klijente koji imaju primanja u dinarima, dok je kredit sa valutnom klauzulom pogodan za klijente koji imaju primanja u evrima;
  • Klijenti koji usmere redovna mesečna primanja na tekući račun u Vojvođanskoj banci, mogu ostvariti pravo na povoljnije uslove za gotovinski kredit i pre primanja prve plate na tekući račun.
1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24 časa

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale