Login Login

Vojvođanska banka u svojoj ponudi ima gotovinski kredit koji se može ugovoriti sa valutnom klauzulom ili bez valutne klauzule, po želji klijenta. Sa ovim kreditom klijenti imaju mogućnost raspolaganja gotovinom prema sopstvenim potrebama, jer se kredit koristi bez potrebe dokazivanja namene korišćenja kredita.

 

 

GOTOVINSKI KREDITI BEZ VALUTNE KLAUZULE

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Iznos: do 15.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:
·9,9% (6,30%+6m Belibor) na godišnjem nivou, za klijente koji primaju zaradu/penziju preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci,
·14,95% (11,35%+6m Belibor) na godišnjem nivou, za ostale građane.

Kamatne stope su promenljive*

Rok kredita: od 12 do 96 meseci, s tim da zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:
- za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 72 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 15.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Naknada za obradu zahteva:
- 2% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD  za klijente banke

- 3% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD za ostale klijente

 Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita.

 

GOTOVINSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM

Korisnici kredita: Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Iznos kredita: do 15.000 EUR, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR. Krediti se realizuju u dinarskoj protivvrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Kamatna stopa:
·15,95% (16,19%+6m Euribor) na godišnjem nivou za klijente koji primaju zaradu ili penziju preko računa u Vojvođanskoj banci,
·16,95% (17,19%+6m Euribor) na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive *

Rok kredita: od 12 do 96 meseci, s tim da zavisi od iznosa kredita i to na sledeći način:
- za iznose kredita do dinarske protivvrednosti 1.500 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 72 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 1.501 EUR do 5.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 84 meseca
- za iznose kredita od dinarske protivvrednosti 5.001 EUR do 15.000 EUR, maksimalni rok odobravanja kredita je 96 meseci

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju uz depozit od 30% od iznosa kredita.

Naknada za obradu zahteva: jednokratno 2,5% od iznosa kredita, minimum 3.500 RSD

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita

Reprezentativni primer

*Način promenjivosti kamatnih stopa i troškova

Osnovne prednosti gotovinskog kredita:

  • Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu;
  • Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren;
  • Prednost kredita bez valutne klauzule je što klijent ne mora da vodi računa o kursnim razlikama i visina anuiteta se ne menja;
  • Kredit bez valutne klauzule je pogodan za klijente koji imaju primanja u dinarima, dok je kredit sa valutnom klauzulom pogodan za klijente koji imaju primanja u evrima;
  • Klijenti koji usmere redovna mesečna primanja na tekući račun u Vojvođanskoj banci, mogu ostvariti pravo na povoljnije uslove za gotovinski kredit i pre primanja prve plate na tekući račun.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših filijala.

Obrazac Zahtev za kreditni proizvod možete preuzeti ovde.

Obrazac  Administrativna zabrana za zaposlene možete preuzeti ovde.

Obrazace administrativnih zabrana za penzionere možete preuzeti ovde:

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ1_jun2013.pdf

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ2_jun2013.pdf

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: radnim danom od 09 - 17h

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale