Login Login

Udomite se - Stambeni krediti sa valutnom klauzulom

Vojvođanska banka, banka sa velikim iskustvom u oblasti stambenog kreditiranja vam pruža mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine - realizacija kredita odmah po pronalaženju nepokretnosti. Pripremili smo za Vas stambeni kredit kakav ste čekali sa kamatnom stopom od 6M EURIBOR+2.95%.

 

Namena:

- kredit za kupovinu, izgradnju ili dovršavanje izgradnje nekretnine

- za proširenje i rekonstrukciju stambenih objekata

- za refinansiranje stambenih kredita drugih banaka

Kamatna stopa za refinansiranje stambenih kredita drugih banaka: 6M Euribor + 2.80% promenljiva, na godišnjem nivou, za sve statuse klijenata

Kamatna stopa za ostale namene:

6M Euribor + 2.95%, promenljiva, na godišnjem nivou, za klijente banke*

6M Euribor + 3.75%, promenljiva, na godišnjem nivou, za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja:
- minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Iznos kredita:

- do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate
- za adaptaciju: do 50.000 EUR

Rok otplate:

- do 30 godina

Učešće:
- za kredi sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine, minimum 10% učešća;
- za kredit sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine, minimum 20% učešća;
- za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije, minimum 10% učešća;
- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita.

Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja:
- Hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- Polisa osiguranja nekretnine
- Osiguranje kredita
- Sopstvena menica
- Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)
- Administrativna zabrana (osim za strane penzionere i nerezidente)

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer - refinansiranje

Posebne pogodnosti:

-Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
-Bez naknada za mesečno održavanje računa
-Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja
-Period važenja preliminarne odluke - 2 meseca od momenta predodobrenja
-Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, sa minimalnim klijentovim ličnim angažovanjem
-Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet zaloge i predmet kupovine
-Usluga procene predmeta zaloge (hipoteke) obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke tj. klijent ne mora da pronalazi sam ovlašćenog procenitelja
-Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog

 

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Obrazac Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale