Login Login

Stambeni krediti sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK

 

Vojvođanska banka, banka sa velikim iskustvom u oblasti stambenog kreditiranja vam pruža mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine - realizacija kredita odmah po pronalaženju nepokretnosti. Pripremili smo za Vas stambeni kredit kakav ste čekali, sa kamatnom stopom od 6M EURIBOR+3,30%.

 

Namena:
-kupovina stambenih objekata
-izgradnja i završetak građevinskih radova na stambenim objektima
-rekonstrukcija i adaptacija stambenih objekata.
-refinansiranje stambenih kredita:
      •Kod drugih banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije
      •Sa minimum 12 meseci u otplati

Kamatna stopa za refinansiranje stambenih kredita: 6M EURIBOR + 3.30%, promenljiva, na godišnjem nivou za sve statuse klijenata
Kamatna stopa za ostale namene:

6M EURIBOR + 3.30%, promenljiva, na godišnjem nivou za klijente banke* 

6M EURIBOR + 4.95%, promenljiva, na godišnjem nivou za za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja:
- minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Rok otplate:
-za adaptaciju i refinansiranje kredita čija je namena bila adaptacija: do 15 godina
-za ostale namene: do 25 godina

Iznos kredita:
za adaptaciju:
-minimum € 10.000
-maksimum € 40.000
za ostale namene:
-minimum € 10.000
-maksimum € 75.000

Učešće:
-bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita,
-za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje,
proširenja, rekonstrukcije
i adaptacije minimum 10% učešća od Predmera i predracuna radova,
-za kredite sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini
koja nije predmet kupovine minimum 10% učešća od kupoprodajne cene nekretnine,
-za kredite sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini
koja je predmet kupovine minimum
25% učešća od kupoprodajne cene nekretnine.

Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja:
- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- polisa osiguranja nekretnine
- sopstvena menica
- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna
- administrativna zabrana (osim za strane penzionere i nerezidente)          


Reprezentativni primer

Reprezentativni primer - refinansiranje

Posebne pogodnosti:

-Bez osiguranja kod NKOSK-a
-Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
-Bez naknada za mesečno održavanje računa
-Period važenja preliminarne odluke - 2 meseca od momenta predodobrenja
-Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, sa minimalnim klijentovim ličnim angažovanjem
-Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet zaloge i predmet kupovine.
-Usluga procene predmeta zaloge (hipoteke) obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke tj. klijent ne mora da pronalazi sam ovlašćenog procenitelja
-Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Obrazac  Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme  ili posetite naše filijale