Login Login

Stambeni krediti sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK

Za Vas smo pripremili sjajnu ponudu! Do Nove godine BEZ troškova obrade kredita, Vaše je samo da odaberete svoj budući dom!

Vojvođanska banka, banka sa velikim iskustvom u oblasti stambenog kreditiranja vam pruža mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine - realizacija kredita odmah po pronalaženju nepokretnosti. Pripremili smo za Vas stambeni kredit kakav ste čekali, sa kamatnom stopom od 6M EURIBOR+3,30%.

 

Namena:
-kupovina stambenih objekata
-izgradnja i završetak građevinskih radova na stambenim objektima
-rekonstrukcija i adaptacija stambenih objekata.
-refinansiranje stambenih kredita:
      •Kod drugih banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije
      •Sa minimum 12 meseci u otplati

Kamatna stopa za refinansiranje stambenih kredita: 6M EURIBOR + 3.30%, promenljiva, na godišnjem nivou za sve statuse klijenata
Kamatna stopa za ostale namene:

6M EURIBOR + 3.30%, promenljiva, na godišnjem nivou za klijente banke* 

6M EURIBOR + 4.95%, promenljiva, na godišnjem nivou za za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja:
- minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Rok otplate:
-za adaptaciju i refinansiranje kredita čija je namena bila adaptacija: do 15 godina
-za ostale namene: do 25 godina

Iznos kredita:
za adaptaciju:
-minimum € 10.000
-maksimum € 40.000
za ostale namene:
-minimum € 10.000
-maksimum € 75.000

Učešće:
-bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita,
-za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje,
proširenja, rekonstrukcije
i adaptacije minimum 10% učešća od Predmera i predracuna radova,
-za kredite sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini
koja nije predmet kupovine minimum 10% učešća od kupoprodajne cene nekretnine,
-za kredite sa namenom kupovine kojima je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini
koja je predmet kupovine minimum
25% učešća od kupoprodajne cene nekretnine.

Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja:
- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- polisa osiguranja nekretnine
- sopstvena menica
- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna
- administrativna zabrana (osim za strane penzionere i nerezidente)          


Reprezentativni primer - Specijalna ponuda do 31.12.2017.

Reprezentativni primer - refinansiranje

Posebne pogodnosti:

-Bez osiguranja kod NKOSK-a
-Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
-Bez naknada za mesečno održavanje računa
-Period važenja preliminarne odluke - 2 meseca od momenta predodobrenja
-Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, sa minimalnim klijentovim ličnim angažovanjem
-Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet zaloge i predmet kupovine.
-Usluga procene predmeta zaloge (hipoteke) obavlja se preko proceniteljske kuće u okviru banke tj. klijent ne mora da pronalazi sam ovlašćenog procenitelja
-Mogućnost istovremenog odobravanja kredita za kupovinu stana i adaptaciju istog.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Obrazac  Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24/7

 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme  ili posetite naše filijale