Login Login

Kratkoročni keš kredit

Vojvođanska banka u svojoj ponudi ima kratkoročni gotovinski kredit bez valutne klauzule sa fiksnom kamatnom stopom.

KRATKOROČNI KEŠ KREDIT

Korisnici kredita:
Banka odobrava gotovinske kredite državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.

Iznos: do 350.000 dinara, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Kamatna stopa:
-6.90% na godišnjem nivou, fiksna, za segmente klijenata 


Rok kredita: od 6 do 12 meseci

Valutna klauzula: Krediti se odobravaju u dinarima, bez valutne klauzule.

Naknada za obradu zahteva:
- 2% od iznosa kredita za klijente banke,
- 3% od iznosa kredita za ostale građane

Osnov za odobravanje kredita: Krediti se odobravaju bez depozita i bez učešća.

Instrumenti obezbeđenja:
- 2 (dve) sopstvene menice korisnika kredita,
- 2 (dve) Administrativne zabrane korisnika kredita

Reprezentativni primer

Osnovne prednosti kratkoročnog gotovinskog kredita:

  • Provera kreditne sposobnosti samo uz ličnu kartu;
  • Brzo odobrenje kredita – za samo 15 minuta dobijate informaciju da li je Vaš kredit predodobren;
  • Prednost kredita bez valutne klauzule je što klijent ne mora da vodi računa o kursnim razlikama i visina anuiteta se ne menja;
  •  Klijenti koji usmere redovna mesečna primanja na tekući račun u Vojvođanskoj banci, mogu ostvariti pravo na povoljnije uslove za gotovinski kredit i pre primanja prve plate na tekući račun.

Zahtev možete podneti u nekoj od naših filijala.

Obrazac Zahtev za kreditni proizvod možete preuzeti ovde.

Obrazac  Administrativna zabrana za zaposlene možete preuzeti ovde.

Obrazace administrativnih zabrana za penzionere možete preuzeti ovde:

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ1_

Administrativna_zabrana_za_penzionere_AZ2_

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs
Telefon: 0800 23 23 22 (besplatan za sve pozive sa brojeva svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji) ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva)

Radno vreme: 24 sata

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale