Login Login

 

Odobravanje dodatnih sredstava prilikom  realizacije stambenog kredita, bez naknade za realizaciju kredita i podnošenja zahteva za kredit.​

Osnovne karakteristike proizvoda

Namena: Dodatna sredstva koja se realizuju zajedno sa stambenim kreditom

Kamatna stopa: 3M Euribor + 9.50% do 10%

Lična primanja:
- minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR

Iznos kredita:
- do 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate
 
Rok otplate:
- do 10 godina

Učešće:
Minimum 30% namenskog depozita od iznosa kredita
Otplata kredita:
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima.
Otplata kredita može se vršiti ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.


Instrumenti obezbeđenja:
- hipoteka I  ili II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
- polisa osiguranja nekretnine,
- sopstvena menica,
- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta)
- administrativna zabrana (osim za strane penzioner i nerezidente)

Reprezentativni primer

Posebne pogodnosti:

  • Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom ili roditeljima
  • Bez naknada za mesečno održavanje računa
  • Bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja
  • Bez naknade za podnošenje zahteva za stambeni kredit
  • Bez naknade za realizaciju kredita

Zahtev možete podneti u nekoj od naših  filijala:

Spisak Osnovna dokumentacija možete preuzeti ovde 

Obrazac  Zahtev za stambeni kredit možete preuzeti ovde

Obrazac  Potvrda o zaposlenju sa ADZ - stambeni krediti.pdf možete preuzeti ovde

1. Info centar

Customer.care@voban.groupnbg.com ili info@voban.groupnbg.com 
Telefon 021 421 077 ili +381 21 421 077 (za pozive iz inostranstva) radnim danom od 09 do 17h 

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale