Login Login

 Paket računi Vojvođanske banke odgovaraju na sve Vaše potrebe za poslovanjem sa bankom uz znatno niže troškove. Prebacite svoja redova primanja u Vojvođansku banku i izaberite Vama odgovarajući Tvist paket ili Tvist paket plus.

 

Prednosti Tvist i Tvist plus paketa:

• Pokrivaju većinu bankarskih potreba koje klijent ima
• Za klijenta je povoljnije da otvori paket nego da proizvode i usluge  koristi individualno
• Povoljniji uslovi za korišćenje dozvoljenog prekoračenja
      Niža kamatna stopa
      Bez naknade za obradu dozvoljenog prekoračenja
• Povoljniji uslovi za korišćenje kredita
      50% niža naknada za realizaciju zahteva
• Visa  ili MasterCard® Gold kreditna kartica 
      Povoljnija mesečna naknada 
      Popusti kod odabranih trgovaca
      Besplatno putno osiguranje sa MasterCard® Gold kreditnom karticom
• Popusti u zdravstvenim klinikama koji se ostvaruju plaćanjem sa platnim karticama VB
• Bez naknade za SMS servis
• Bez mesečne naknade za elektronsko bankarstvo

Svaki paket je napravljen tako da može da odgovori na svakodnevne potrebe klijenata i sadrži:

Proizvodi / servisi Tvist paketa:

• Tekući dinarski račun sa Debit MasterCard® karticom
• SMSnotifikacija
• Debit MasterCard® kartica
• Dozvoljeno prekoračenje

• Trajni nalog za plaćanje usluga
• Čekovi


Proizvodi po izboru:
• Gotovinski kredit bez valutne klauzule, Kredit za refinansiranje bez valutne klauzule

   sa 50% nižom naknadom za realizaciju zahteva od standardne ponude

•   Visa kreditna kartica

 

Proizvodi / servisi Tvist plus paketa:

• Tekući dinarski račun sa Debit MasterCard® karticom
• SMSnotifikacija
• Debit MasterCard® kartica
• Dozvoljeno prekoračenje

• Elektronsko bankarstvo (i-bank)
• Trajni nalog za plaćanje usluga
• Čekovi


Proizvodi po izboru:
• Gotovinski kredit bez valutne klauzule, Kredit za refinansiranje bez valutne klauzule

   sa 50% nižom naknadom za realizaciju zahteva od standardne ponude

• MasterCard® Gold revolving kreditna kartica
• Visa kreditna kartica


Uslov za korišćenje ovih paketa je:
• tekući dinarski račun po kome je izdata Debit MasterCard® kartica
• redovna lična primanja po osnovu plate i penzije na račun u Banci. 

Detaljnije informacije o tarifama možete pronaći na linku (Tvist paket - naziv u Tarifniku Paket 1; Tvist + paket - naziv u Tarifniku Paket 2). 

Neke od dodatnih pogodnosti su:

Tvist paket:

-znatno povoljniji uslovi gotovinskih kredita
-izdavanje "moja" kreditne kartice sa nižim troškovima mesečnog održavanja; sa "moja" karticom uživajte u  popustima na kupovine u svim supermarketima i EKO benzinskim stanicama
-popusti u  brojnim privatnim zdravstvenim ustanovama

Tvist paket plus:

- izdavanje MasterCard Gold kreditne kartice po specijalnim, veoma povoljnim uslovima; sa MasterCard Gold karticom možete uživati u popustima u turističkim i rent-a-car agencijama, prodavnicama nakita i satova u Srbiji
- popusti u brojnim privatnim zdravstvenim ustanovama širom zemlje sa kojima Banka ima saradnju 


Odaberite način apliciranja ili detaljnijeg informisanja:

- čitko popunjenu aplikacionu formu

- posetom jednoj od naših filijala

1. Info centar

Customer.care@voban.rs ili info@voban.rs

0800 23 23 22     (Napomena: poziv je besplatan za sve pozive sa brojeva sa svih mobilnih i fiksnih operatera u Srbiji)

+38121421077 (za pozive iz inostranstva)


Radno vreme: 24 časa

2. Opšte informacije 
 Zakažite sastanak ili postavite pitanje putem online forme​ ili posetite naše filijale