Login Login

 Vojvođanska  banka a .d. pored široke lepeze svojih proizvoda, građanima nudi i uslugu  isplate sredstava upućenih putem sistema za brzi  transfer novca Western Union-a  i MoneyGram-a. Preko internacionalne mreže agenata, građani mogu primiti novac brzo  (za 10 minuta), efikasno i pouzdano

  • U ovom momentu, preko Vojvođanske banke, na ovaj način možete primati sredstva.

          Transfer novca u inostranstvo se može izvršiti redovnom bankarskom doznakom

  • Isplata novca vrši se u evrima
  • Sistem je na raspolaganju svima, nije potreban račun u Banci
  • Naknadu za transfer novca plaća pošiljalac
  • Usluga prijema novca se ne naplaćuje

    Za isplatu je potreban samo lični dokument i kontrolni broj  koji primaocu saopštava pošiljalac.  

    * Limit po transakciji MoneyGram je 5.000 EUR