Login Login

 

Uz i-bank servis elektronskog bankarstva Vojvođanske banke Vaše finansije su Vam dostupne u svakom trenutku, gde god se nalazili.

 Za razliku od tradicionalnog bankarstva, elektronsko bankarstvo Vam pruža mnogo više informacija, a sve funkcionalnosti sistema možete koristiti na vrlo jednostavan način. Naša želja je bila da uz pomoć vaših sugestija saradnju sa Vama podignemo na jedan viši nivo, prateći savremene trendove bankarskog poslovanja dostupne kroz sledeće proizvode:   

      - Internet bankarstvo upravljanje finansijama preko web browsera sa personalnih i tablet računara koji imaju pristup internetu

      - Mobilno bankarstvo (m-bank) Plaćanje računa preko mobilne aplikacije, sada dostupno za korisnike mobilnih telefona sa Android i iOS operativnim sistemima

Cenovnik naknada:

Uključenje u sistem bez naknade

Naknade za korišćenje servisa (internet banka + m-bank):

  • 0,4 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti (naplaćuje se mesečno, automatski, sa Vašeg tekućeg računa)

Radno vreme

Radno vreme VobHome banke je 24h dnevno i korisnici naloge mogu ispostavljati u bilo koje doba dana međutim važno je da znate vreme u kojem se izvršavaju nalozi sa tekućim datumom valute.

Ponedeljak -petak

- Eksterni nalozi

Ispostavljanje naloga radnim danom poveriocu izvan banke, račun poverioca ne počinje sa "355", sa tekućim datumom valute je moguće do 17:30 časova.

- Interni nalozi

Ispostavljanje naloga radnim danom poveriocu u okviru banke, račun poverioca počinje sa "355", sa tekućim datumom valute je moguće do 19:00 časova.

Subota

- Interni nalozi

Ispostavljanje naloga subotom poveriocu u okviru banke, račun poverioca počinje sa "355", sa tekućim datumom valute je moguće do 13:00 časova.

- Eksterni nalozi

Ispostavljanje naloga subotom poveriocu izvan banke, račun poverioca ne počinje sa "355", sa tekućim datumom valute nije moguće.

Radno vreme


Radno vreme VobHome banke je 24h dnevno i korisnici naloge mogu ispostavljati u bilo koje doba dana.

Dužni smo, međutim, da Vas obavestimo o vremenu izvršenja vaših naloga u skladu sa radnim vremenom platnog prometa.
Od ponedeljka do petka:
• Eksterni nalozi (račun poverioca-primaoca nije kod Vojvođanske banke) primljeni u banku do 17:30 biće realizovani istog dana, ukoliko naloge pripremate posle ovog vremena promenite datum valute na nalogu na sledeći radni dan;
• Interni nalozi (oba računa, račun dužnika-nalogodavca i račun poverioca/primaoca, su kod Vojvođanske banke), primljeni do 19:00 biće realizovani istog dana, ukoliko naloge pripremate posle ovog vremena promenite datum valute na nalogu na sledeći radni dan
Subota:
• Interni nalozi (oba računa, račun dužnika-nalogodavca i račun poverioca/primaoca, su kod Vojvođanske banke) primljeni u Banku do 13.00 biće realizovani istog dana, ukoliko naloge pripremate posle ovog vremena promenite datum valute na nalogu na sledeći radni dan
Nedelja:
• Nedeljom platni promet ne radi.

Ukoliko kreirate naloge sa valutom u budućnosti, možete ih pripremiti i slati u bilo koje doba dana, ali je potrebno da datum valute nije subota, nedelja ili državni praznik.

 

Dokumenta potrebna za korišćenje i-bank servisa:

- Zahtev za korišćenje i-bank servisa

-Zahtev fizičkog lica – za izradu korisničkog imena i lozinke

Možete posetiti vama najbližu filijalu

Kontakt:

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

email: elektronsko@voban.groupnbg.com

telefoni:  

​021 48 95 225

021 48 95 231

021 48 95 233