Login Login

 Vojvođanska banka, u skladu sa zakonskim propisima, vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca i otkup ino putničkih i bankarskih čekova od domaćih i stranih lica.
Prilikom otkupa efektivnog stranog novca i čekova Banka ne naplaćuje proviziju.
Pri prodaji efektivnog stranog novca i čekova Banka ne naplaćuje proviziju.