Login Login

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad omogućava plaćanje redovnih mesečnih obaveza fizičkih lica  na ime usluga javnim preduzećima ispostavljanjem trajnog naloga.                  

Za korišćenje ove usluge neophodno je da se ostvaruju redovni mesečni prihodi preko tekućeg računa otvorenog u Vojvođanskoj banci. Da bi postao korisnik navedene usluge, klijent može u bilo kojoj filijali Banke da popuni zahtev za ispostavljanje trajnog naloga.

Moguće je otvoriti  nalog:   

  • Za plaćanje računa za telekomunikacione usluge Telekomu:
  • Plaćanje obaveza prema EPS-u Beograd (osim PD Kragujevac)
  • Plaćanje obaveza prema  JKP Informatika Novi Sad
  • Plaćanje obaveza prema  JKP Infostan Beograd
  • Plaćanje obaveza prema  JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica-