Login Login

Vojvođanska banka omogućava klijentima da provere stanje na tekućem računu u dinarima putem mobilnog telefona, odnosno, SMS poruke.

Nakon odobrenog zahteva, sve što klijent treba da uradi jeste da pošalje SMS poruku koja sadrži reč STR, na broj 4400 i u roku od tridesetak sekundi dobiće odgovor o stanju na svom tekućem računu.

Uključivanje u sistem VobSMS staje 20 dinara (naplaćuje se u momentu uključenja), a upit u stanje 7 dinara po upitu (+pdv+cena poruke)  i naplaćuje se automatski  umanjenjem kredita  prepaid računa, odnosno zaduženjem  postpaid računa.  

Jedan korisnik može registrovati više  sopstvenih tekućih računa po kojima će vršiti upit kao i više brojeva mobilnog telefona za uslugu upita u stanje  računa.