Stambeni-kredit-sa-valutnom-klauzulom-osiguran-kod-NKOSK Stambeni-kredit-osiguran-kod-NKOSK Stambeni-kredit-osiguran-kod-NKOSK-vojvođanska-banka Stambeni-kredit- osiguran-kod-NKOSK-voban-banka

Stambeni kredit u dinarima indeksiran u
evro sa osiguranjem kod NKOSK-a


  • Pravi je trenutak za kupovinu nekretnine!
  • NKS 3,00% + 3M EURIBOR

Stambeni krediti /Stambeni kredit u dinarima indeksiran u evro sa osiguranjem kod NKOSK-a

Ne odlažite rešavanje najvažnijeg životnog pitanja!
Za vas smo pripremili sjajnu ponudu – Stambeni kredit u dinarima indeksiran u evro sa osiguranjem kod NKOSK-a.
Vaše je samo da odaberete svoj budući dom.

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 3% + 3M EURIBOR

Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou.

Namena kredita

Kupovina, izgradnja ili adaptacija stana ili kuće, kao i mogućnost refinansiranja stambenog kredita u korišćenju.

Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika

Obavezan prijem zarade/penzije na tekući račun u Vojvođanskoj banci.

Iznos kredita

od 10.000 do 50.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR za kredite sa namenom adaptacije i od 10.000 do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR za ostale namene.

Rok otplate

do 20 godina za kredit sa namenom adaptacije i do 30 godina za ostale namene

Naknade

Naknada za puštanje stambenog kredita sa valutnom klauzulom osiguran kod NKOSK u korišćenje:

- od 0,5% do 1% jednokratno prilikom odobravanja kredita

Obezbeđenje kredita

• Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za strane penzionere)

• Sopstvena menica

• Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na Vojvođansku banku

• Hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke)

• Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

• Polisa osiguranja kredita vinkulirana na Vojvođansku banku kod NKOSK-a

Reprezentativni primer - Redovna ponuda Stambeni kredit u dinarima indeksiran u evro sa osiguranjem kod NKOSK-a

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa Vojvođanske banke
Vrsta kredita Stambeni kredit sa valutnom klauzulom osiguran kod NKOSK
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 30.000 EUR
Period otplate kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 3M EURIBOR + 3,00%
Iznos mesečne rate 119,59 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 1% (35.278,50 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK 3.527,85 RSD
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 52.917,75 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.703,80 RSD
Procena nekretnine svake treće godine 11.759,50 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.175,95 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD

Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez

uključenog troška životnog osiguranja
5.444.333,35 RSD
(46.297,32 EUR)
EKS
3,29%

U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M EURIBOR na dan 16.07.2020. (-0,433%).

Obračunski kurs na dan 16.07.2020: 117,5950 (RSD/EUR)

Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!

opsti-uslovi-poslovanja-fizicka-lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije