Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti Subvencionisani krediti

Subvencionisani krediti

 
 

 

Novo u ponudi Vojvođanske banke!


Subvencionisani krediti u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede

Subvencionisane poljoprivredne kredite Vojvođanske banke mogu dobiti:

  • fizička lica (nosioci aktivnog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)
  • preduzetnici
  • pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo)

Dinarski krediti se odobravaju uz brzu i jednostavnu proceduru sa rokom korišćenja do pet godina!

Namena kredita može biti:

  • nabavka stoke za tov i osnovno stado
  • investicija u biljnu proizvodnju i nabavku repromaterijala
  • nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme
  • nabavka stočne hrane

Podnesite zahtev ili saznajte detalje o ovom programu u najbližoj filijali Vojvođanske banke.