Visa Business Charge Visa Business Charge Visa Business Charge Visa Business Charge

Visa Business Charge

 • Beskamatno kreditiranje
  do 30 dana!

Beskamatno kreditiranje do 30 dana! Nakon svake uplate, sredstva su vam ponovo na raspolaganju.


Visa Business Charge kartica vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom Visa uz beskamatno kreditiranje do 30 dana, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u našoj zemlji i inostranstvu. Karticu smo namenili pravnim licima i preduzetnicima sa otvorenim računom u našoj banci. Sa Visa Business Charge kreditnom karticom možete brzo i jednostavno da plaćate sve troškove napravljene po osnovu službenih putovanja, reprezentacije, nabavke kancelarijskog materijala i slično.


Koje su prednosti kartice?

 • Ne postoji trošak izdavanja kartice
 • Brz proces odobravanja
 • Beskamatno kreditiranje do 30 dana
 • Uz svaku dodatnu karticu, mogućnost korišćenja besplatnog putnog osiguranja sa asistencijom!
 • Minimalna sredstva obezbeđenja: 5 menica klijenta (od toga 1 lična menica u slučaju preduzetničke radnje)
 • Jednostavna evidencija i kontrola svih troškova
 • Mesečni limit po dodatnim karticama
 • Plaćanje i podizanje gotovine na svim bankomatima i prodajnim mestima sa oznakom Visa u zemlji i inostranstvu!

Beskamatno kreditiranje do 30 dana. Sve što plaćate u toku obračunskog meseca dospeva na naplatu odabranog datuma (15. ili poslednjeg dana u mesecu).


Kreditni limit

Iznos kreditnog limita se određuje na osnovu kreditne procene pri čemu je maksimalni iznos do 1.200.000 dinara.

Izdavanje dodatnih kartica

Kao ovlašćeno lice za zastupanje preduzeća ili preduzetnika, možete ovlastiti više osoba za raspolaganje sredstvima na računu do odabranog mesečnog limita po svakoj kartici.

Kako to u praksi izgleda?

Ako ste ovlašćenoj osobi odredili mesečni limit od recimo 100.000 dinara, to znači da u vremenskom periodu od mesec dana ovlašćena osoba može koristiti karticu do tog iznosa (period se posmatra od prvog do poslednjeg dana u mesecu). Na kraju meseca na naplatu dospeva celokupan iznos potrošnje sa pripadajućim provizijama i naknadama.

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Charge kreditna kartica
Iznos kredita 100,000.00 RSD
Period otplate /
Vrsta klijenta Prijem zarade u Vojvođanskoj banci Prijem zarade u drugoj banci
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope 0,00% 0,00%
EKS *
12,26%
12,26%
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Kriterijum za indeksiranje kredita /
Ukupan iznos kredita koji će koristnik vratiti nakon ugovorenog perioda 100.950,00 RSD 100.950,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika:
Troškovi koji ulaze u EKS: mesečna naknada za korišćenje kartice 400,00 RSD, naknada za slanje izvoda 0 dinara; troškovi Kreditnog biroa 0 dinara; menica 0 dinara.
Napomene:
EKS izračunata na dan 29.03.2019.
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
Osiguranje

Paket osiguranjaSpecijalna pogodnost za korisnike Visa Business Charge kartice – besplatno osiguranje Sigurno 30!

 


 


 

Referentne kamatne stope NBS
Referentna kamatna stopa NBS

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou

 


 


 

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 


Korisne informacije

Izgubljena ili ukradena kartica?